HOE EEN


PROFESSIONAL TE ZIJN?

goede

Zoals we kritisch zijn op ons werk

moeten we kritisch zijn op onszelf. Om het werk goed te doen, moeten we onszelf goed doen. Met zorgvuldige, vriendelijke aandacht en vanuit een nieuwsgierige en lerende houding.

In-Vivo biedt je hiertoe de best passende middelen.
 


Welkom in de reflectieve praktijk voor professionals!

DE REFLECTIEVE PRAKTIJK


Reflectie betekent met minimale afstand en maximale nabijheid en vanuit een open en nieuwsgierige houding onderzoek doen naar je eigen handelen en functioneren binnen de context van je werk. Individueel of met collega's. Hiermee maak je functionele en disfunctionele patronen zichtbaar waardoor je je eigen slagkracht en deskundigheid bevordert, onderhoudt en vanuit een bewuste houding bij kunt dragen; aan jezelf, jouw klanten, medewerkers en collega's, de organisatie en je vakgebied.
Maak keuzes vanuit je behoefte en geef (nieuwe) betekenis aan wat je doet!

Intervisie en supervisietrajecten vinden ook plaats in het kader van de SKJ registratie voor Jeugdzorgmedewerkers. Tevens is de eigen deskundigheid gewaarborgd in de registratie van de LVSC als registercoach, supervisor, intervisor en organisatiebegeleider. 

Wie ben ik als begeleidingskundige? 

Niet het vinden van het goede antwoord, maar het zoeken naar de juiste vraag kenmerkt de manier waarop ik naar het begeleiden van veranderprocessen kijk. In het groot, voor teams en organisaties en in het klein, voor jou als individueel professional en mens. De waan van de dag dicteert ons vaak wat te doen en wanneer maar verhindert ons bewust stil te staan bij het hoe en waartoe; dat wat ons (aan)drijft. Graag creëer ik voor en met jou en/of jouw collega's nieuwe (denk- en zijns-) ruimte om tot bezinning te komen, je bezieling te hervinden en daarmee richting te geven aan hetgeen je doet.  Hier geef je jezelf de kans en de mogelijkheid om tot ontwikkeling, andere (nieuwe) perspectieven en verdiepende inzichten te komen. Daarvoor hoef je alleen jezelf mee te nemen...Alles wat je nodig hebt, is al aanwezig...

                      DE LERENDE CONTEXT 


 Onze ervaringen, wat we weten en kunnen en wat ons voedt maakt ons tot de professional die we vandaag zijn. Informatie geeft ons houvast in wat we moeten doen, kennis biedt een anker voor het hoe en wijsheid geeft ons een dieper verstaan van het waartoe. Leren is een voortdurend proces van het je steeds opnieuw verhouden tot de context, anderen en het nut en de noodzaak. En de sleutel tot ontwikkeling ligt primair in de interactie met de wereld om je heen; uitwisseling van informatie, kennis én ervaringen is leren en bijdragen.

Kernnis delen is winst voor iedereen!

Klik hier om meer over de ervaringen van anderen met de reflectieve praktijk te lezen...

unsplash